top of page

Installation ljudanläggning   Trosa Bio 2013 

Utfört av Patrik Strömdahl och Richard Persson
leverantör av teknik Septon AB, Lennart Dahlgren
Inmätning Leif Pilefors/Patrik Strömdahl
bottom of page